(1)
Larsson, A.-K. Ny Bok: A. Behtoui, F. Hertzberg Och A. Neergard (red) (2020) : Ungdomars Fritidsaktiviteter: Deltagande, möjligheter Och Konsekvenser. Studentlitteratur. SVT 2023, 30, 503-506.