(1)
Dunér, A. Ny Avhandling: Rebecka Strandell (2022): Omsorgsarbete I hemtjänsten: Förändringar, Utmaningar Och möjligheter. Diss. Stockholms Universitet. SVT 2023, 30, 499-502.