(1)
Thorson, J. Försörjningsstöd är Inte förtidspension. SVT 2023, 30, 661-666.