(1)
Hultgren, P. Projektifierad Forskning: - Om följeforskning I Ett småskaligt Arbetsmarknadsprojekt. SVT 2023, 29, 363-382.