(1)
Larsson, A.-C.; Mahrs Träff, A. Forskningscirklar Med hemtjänstmottagare Och Personal: - En Metod för Att öka förståelsen för Vad Kvalitet I hemtjänst innebär. SVT 2023, 29, 345-361.