(1)
Bromark, K.; Spånberger Weitz, Y.; Erlandsson, S.; Schön, U.-K. Samskapande Processer: - Om Makt, Ansvar Och Epistemisk rättvisa I Deltagande Forskning. SVT 2023, 29, 325-344.