(1)
Gruber, S.;  Gustafsson, K.; Sköld, J. Förord: Deltagande Forskning I Socialt Arbete. SVT 2023, 29, 259-268.