(1)
Salonen, T.; Panican, A. Kompetensprofilen Hos Undervisande Personal På Socionomutbildningar: En Strategisk fråga för socionomfältet. SVT 2023, 29, 209-233.