(1)
Avby, G.; Melke, A. Socialtjänsten Som En hållbar Kunskapsorganisation: Från Vision till Verklighet?. SVT 2023, 29, 195-207.