(1)
Bergman, A.-S.; Järkestig Berggren, U.; Arnesson, K. ”Andra ögon idag?” : - Socialtjänstens Hantering Av barnavårdsutredningar Om våldsutsatthet. SVT 2024, 30, 739-758.