(1)
Liebenstein Gegner, H.; Denvall, V. Utvecklingsarbete Som Styrteknik: – En Analys Av Hur Utvecklingsledare Erfar Makt I De Regionala stöd- Och Samverkansstrukturerna. SVT 2024, 30, 719-738.