(1)
Söderberg, M. Det Relativa Ickevalet: - En Kritisk Diskursanalys Av Valfrihet Inom äldreomsorgen I Sverige. SVT 2023, 30, 627-648.