(1)
Ponnert, L. Mellan rättslig Reglering Och Professionell Logik:  – Att Hantera orosanmälningar Om våld I barnavården. SVT 2023, 30, 415-434.