(1)
Johansson, J.; Marekovic, A.-M.; Söderqvist Forkby, Åsa. Mellan Empowerment Och Disempowerment: - Koordinerande Arbete för nyanländas Och utrikesföddas Etablering På Arbetsmarknaden Inom Lokal Aktiveringspolitik. SVT 2023, 30, 583-603.