(1)
Pelto-Piri, V.; Stranberg, A. Att förebygga våld Och tvång På Institutioner Genom Social Inkludering : – Det Proaktiva Programmet Safewards. SVT 2022, 29, 113-125.