(1)
Spånberger Weitz, Y. .; Hagström, M. Barn Och Ungas Uppfattningar Om socialtjänsten : – Erfarenheter från En Riktad Undervisningsinsats. SVT 2022, 29, 71-90.