(1)
Hansson, K. Att hålla Ihop Det Sociala Arbetet: Hur Covid-19-Pandemin påverkade Tre Olika civilsamhällesorganisationer. SVT 2022, 28, 499–516.