(1)
Lundberg, S. Rekrytera Och behålla Personal I Den Kommunala äldreomsorgen under Covid-19. SVT 2022, 28, 477–497.