(1)
Holmström, E.; Andersson, K. . Erfarenheter Av Krishantering I biståndshandläggningsmöten Med äldre Personer under Covid-19 Pandemin: En Kvalitativ Intervjustudie. SVT 2022, 28, 455–475.