(1)
Alftberg, Åsa. ”Tidigare Sa Vi: Vad behöver Ni hjälp Med? Nu är Det Mer: Hur mår ni?”: Anhörigkonsulenters Upplevelser Av stöd till anhöriga under Covid-19-Pandemin. SVT 2022, 28, 439–453.