(1)
Björngren Cuadra, C.; Cuadra, S. Kommunalt Socialt Arbete under Covid-19-Pandemin: Osäkerhet, Reglering Och Kontroll Av Rummet. SVT 2022, 28, 417–438.