(1)
Karlsson, P.; Oscarsson, L. .; Segnestam Larsson, O. .; Wollter, F. Enhetschefers Syn På Kunskapsformers Och Ramfaktorers Betydelse för Insatser Inom socialtjänsten. SVT 2022, 28.