(1)
Lunneblad, J. Mellan Kontroll Och ansvarsgörande: En Studie Av Personal Inom Polis, socialtjänst Och Skolas förståelse Av Ungas Riskbeteende. SVT 2022, 28.