(1)
Ulmestig, R.; Panican, A. . Samverkan Med Konkurrerande kunskapsanspråk Inom Lokal Aktiveringspolitik. SVT 2022, 28.