(1)
Enell, S.; Allgurin, M. Villkorad Normalitet: – berättelser Om Det (o)normala under Och Efter Placering På särskilt Ungdomshem. SVT 2024, 30, 701-718.