(1)
Hjelte, J.; Höög, E.; Nordström, A. Kunskap Och Expertis I Små Glesbygdskommuners socialtjänst: – Synen På Utmaningar Och lösningar. SVT 2023, 30, 457-476.