(1)
Blom Nilsson, M. Har Problemen Blivit värre? – En Analys Av Hur Problem Med Och hjälpbehov för Psykisk hälsa, Alkohol-Och narkotikaanvändning förändrats över Tid för socialtjänstens Klienter. SVT 2023, 30, 477-498.