(1)
Johansson, S.; Liljegren, A. . Socialtjänsten Som Granskningsobjekt: Politikers Och tjänstemäns användning Av Öppna jämförelser. SVT 2021, 28, 3-28.