(1)
Backlund, Åsa .; Thorén, K.; Lundström, T. . Socialtjänstens Respons På "flyktingkrisen": Mottagandet Av Ensamkommande Barn. SVT 2021, 28, 75-94.