(1)
Amcoff, J. Socialbidragstagares Flytt Mellan Storstad Och Avfolkningsbygd: Social Dumpning Eller Problemanhoppning I förorten?. SVT 2021, 28, 29-50.