(1)
Helmersson, S.; Vallström, M.; Vallström, M. De Ensamkommandes Ensamhet : – Unga Migranters röster Om Exkludering Och förutsättningar för Integration I Två norrländska Landsbygdskommuner. SVT 2024, 30, 681-699.