(1)
Mattsson, T. Möjligheter Och svårigheter för Kritisk Forskning I Socialt Arbete. SVT 2021, 27, 329-341.