(1)
Lauri, M.; H. Jönsson, J. . Rustad för Morgondagen? Kritiska Och Radikala Perspektiv I Den Svenska Socionomutbildningens Styrdokument. SVT 2021, 27, 269-290.