(1)
Björngren Cuadra, C.; Ouis, P. Grönt Och hållbart Socialt Arbete - Miljörättvisa, Social rättvisa Och Ekosociala Interventioner. SVT 2021, 27, 207-226.