(1)
Pålsson, D.; Wiklund, S. Barnperspektiv Och Ekonomiskt bistånd: I Vilken utsträckning Kan Generositet Respektive Restriktivitet Ses Som Ett Uttryck för Skilda Strategier?. SVT 2022, 29.