(1)
Harnett, T. Utifrån ålder Eller Behov? – Ålder Som Organiserande Princip för stödinsatser till äldre. SVT 2020, 26, 303–322.