(1)
Edebalk, P. G. Möllermodellen. Svensk socialförsäkring 1944-51. SVT 2015, 1.