(1)
Edebalk, P. G. FattigvÄrdsfolket Och Pensionsstriden 1912/13. SVT 2016, 2.