(1)
Salonen, T. Försörjningsfrågor - En Introduktion. SVT 2016, 3.