(1)
Jonsson, T. B. Lmplementering Av Arbetslinjen Inom sjukförsäkringen - Konsekvenser för Invandrarklienter. SVT 2016, 3.