(1)
Lindqvist, R.; Bygren, L. O. Arbetsrehabilitering Av arbetslösa långtidssjuka Kvinnor Informellt Socialt stöd Vid Myndighetskontakter. SVT 2016, 4.