(1)
Bergmark, Åke; Lundström, T. Metoder I Socialt Arbete Om Insatser Och arbetssätt I socialtjänstens Individ- Och Familjeomsorg. SVT 2016, 5.