(1)
Lundström, T. Barnomhändertaganden – En Analys Av Kommunala Variationer. SVT 2016, 6.