(1)
Sallnäs, M. Institutionsvård för Barn Och Ungdomar Att Vara Som En Familj. SVT 2016, 6.