(1)
Svedberg, G. Sjuksköterskors berättelser Om rädsla Inom Psykiatrisk vård före Moderna Psykofarmaka. SVT 2016, 8.