(1)
Minas, R. Att Skilja »agnar från Vetet« – Telefonmottagningarnas Organisation Och Selektion Av socialbidragsförfrågningar. SVT 2016, 8.