(1)
Gustafsson, B.; Johansson, M.; Palmer, E. Barnens Inkomststandard under 90-Talets Djupa Recession Och Den följande återhämtningen. SVT 2016, 10.