(1)
Lundström, T.; Sallnäs, M. Klass, kön Och Etnicitet I Den Sociala barnavården. SVT 2016, 10.