(1)
Edebalk, P. G. Bismarck Och De första socialförsäkringarna. SVT 2016, 10.