(1)
Närvänen, A.-L.; Åsbring, P. Kroniskt trötthetssyndrom, ?Bromyalgi Och Risken Att Bli Stigmatiserad. SVT 2016, 11.